Uw foto op internet

Bij publicatie van uw foto op internet kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op uw portretrecht. Het moet dan gaan om een situatie waarin uw portret zonder uw toestemming is gepubliceerd. U kunt hiertegen optreden als u daarbij een redelijk belang heeft. Dit belang moet liggen in de zedelijke sfeer of privacysfeer.

Over het algemeen geven wij altijd gehoor aan een verzoek om een foto te verwijderen. Uitzondering hierop is beeldmateriaal wat in opdracht van mediabedrijven is gemaakt, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de desbetreffende redactie van krant of tijdschrift.