Uw foto op internet

Bij publicatie van uw foto op internet kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op uw portretrecht. Het moet dan gaan om een situatie waarin uw portret zonder uw toestemming is gepubliceerd. U kunt hiertegen optreden als u daarbij een redelijk belang heeft. Dit belang moet liggen in bijvoorbeeld de zedelijke-sfeer of privacy-sfeer.

Ziet dat er door ons foto’s gemaakt worden tijdens openbare evenementen en u wilt niet op beeld, spreek ons aan dan kunnen wij rekening houden met uw verzoek.

Over het algemeen geven wij altijd gehoor aan een verzoek om een foto te verwijderen. Uitzondering hierop is beeldmateriaal wat in opdracht van mediabedrijven is gemaakt, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de desbetreffende redactie van krant of tijdschrift.